Bajky z bajku - zápisky z cyklocest

Kudy a kam na kole u jezera Milada

V květnu 2015 se otevřela veřejnosti nová rekreační lokalita u Ústí nad Labem. V kotlině mezi ním, obcí Roudníky a městem Chabařovice vzniklo z někdejšího uhelného dolu jezero Milada. Skýtá širokou škálu vyžití - od procházek, plavání či plachtění po vyjížďky na kole. Cyklistům však nenabízí jen možnost kroužit kolem vody, otevřela se jim i důležitá křižovatka dopravních cest. Zatím ale nejsou značené a ne všechny vás dostanou tam, kam chcete, stejně snadno a rychle. Kudy a kam se kolem jezera dostat nejsnáz, právě o tom je tento text.
Zpřístupněním terasovitých svahů okolo jezera Milada cyklisté získávají především nejkratší spojnice Ústí nad Labem s Teplicemi a s lanovkou na hřeben Krušných hor v Krupce, díky kterým přitom lze minimalizovat pohyb na silnicích s hustým provozem. Po chabařovické delší straně jezera a na obou kratších březích vedou vždy dvě cesty, jedna přímo u vody a druhá o něco výš ve svahu. Na jižní delší straně jezera pak jsou hned čtyři různé cesty.

Ze směru od Teplic a Chabařovic je situace přehledná: vyjíždíte z rohů jezera a kterákoli podélná cesta vede přímo k Ústí. Na ústecké straně se však z jediného bodu uprostřed kratší strany jezera rozebíhá několik cest vlevo i vpravo, kvůli terénním vlnám a zálivům není hned patrné, kam přesně směřují, ani odtud nelze dohlédnout na drobný "špíček" na protější straně. Trasy si proto popíšeme právě odtud.
Pozn.: mapu si můžete stáhnout v plném rozlišení (do nového okna, 315 kB)
1. Ústí - Roudníky / Teplice
Nejkratší a nejrychlejší je vydat se od Ústí nalevo podél vody a v místě, kde se po chvíli cesta dělí na dvě, jet po té levé, vzdálenější od břehu. Nepojedete sice přímo u vody a neužijete si labutě a zálivky s rákosím, ale ušetříte si nečekanou zajížďku. Tato trasa vás totiž v protějším rohu jezera přivede přímo k rozcestí u Roudníků, odkud snadno pokračujete po okresce přes Modlany do Teplic.

Ze spodní cesty podél vody není k tomuto rozcestí, které se nachází na vyšší terase svahu, žádný výjezd, a tak musíte nejprve objet ještě kratší stranu jezera k chabařovickému rohu, tam vyjet, či spíše vytlačit krátký, leč prudký krpál a vracečkou o něco výše ve svahu znovu urazit stejnou vzdálenost zpět k Roudníkům. Najedete si tak 2 kilometry.
Ačkoli jezero z dálky vypadá jako rovný obdélník, břehy nabízejí i řadu pěkných zákoutí    Podél jižní strany jezera vedou tři cesty různě vysoko ve svahu, jsou mezi nimi dvě propojky    Z prostřední a nejvyšší trasy se otevírají výhledy, které z cesty přímo po břehu neuvidíte
Možnou variantou je obě cesty zkombinovat. Jsou totiž mezi nimi dvě propojky. Lze tedy jet část trasy podél vody a jednu z propojek využít k přemístění na druhou cestu. Počítejte ale s tím, že obě spojky jsou do kopce a u křižovatek je štěrk a kamení, takže budete muset tlačit.

2. Ústí - Chabařovice
V pravém rohu jezera na straně u Ústí je velký záliv s pláží, přes kterou nevede cesta a musí se objet. Z parkoviště na okraji areálu nesjíždějte až k vodě, vzápětí by vás čekal prudký výšlap. Lepší je vydat se hned z parkoviště vpravo po jen mírně stoupající cestě lemované patníky. Po chvilce začne klesat a spojí se se zmíněnou cestou stoupající od vody.
Hlavní pláž na trmické straně jezera Milada, ve spodní části oblázková, v horní pasáži travnatá    Jezero zatím zůstává pod dohledem Palivového kombinátu, který prováděl rekultivaci území
Vzápětí bude odbočka vlevo. Když budete pokračovat rovně, dojedete k parkovišti u vjezdu od čtvrti Předlice, tam zahnete vlevo a dlouhým obloukem po náhorní pláni, odkud není vidět k vodě, se budete dál stáčet vlevo, až po chvíli jezero opět spatříte. Chvíli pojedete souběžně s ním, až se oddělí cesta mírně stoupající šikmo doprava - vyveze vás na hranu údolí, kde začíná asi 1 km dlouhá cyklostezka do Chabařovic.

Když na výše zmíněné odbočce nad pláží zahnete a na dalším rozcestí se dáte opět vlevo, sjedete na konec pláže, odkud vede i po této straně jezera cesta podél vody. Počítejte ale s tím, že na konci budete muset o to výše stoupat. Naopak ve směru z Chabařovic do Ústí klidně k vodě sjeďte, kolem pláže není stoupání tak výrazné. 3. Ústí - Krupka (lanovka na Komáří vížku)
Cesta do Krupky má hned několik variant. Od Ústí lze jet stejně jako na Chabařovice (viz kapitola 2), jen neodbočíte k nim, ale dojedete až do rohu jezera a tam z parkoviště pokračujete dál rovně po silničce až na křižovatku s jinou silnicí od Roudníků. Tu o pár metrů vlevo přejedete a podél solární elektrárny dojedete po polňačce k jezeru Kateřina.

Dáte-li se vlevo po hrázi, na konci jezera se napojíte k asfaltce a ta vás přivede k hlavnímu tahu z Ústí do Teplic. Přejeďte ho na zastávku na druhé straně (je tu silný provoz, buďte mimořádně opatrní!), napravo od ní vede pěšina a za remízkem silnice do Krupky. Záhy potkáte modrou turistickou značku, ta vás dovede skrz město k lanovce.

Když se dáte za solární elektrárnou po polňačce po pravé straně jezera Kateřina, na konci se od něj odkloníte vpravo a až narazíte na koleje, dáte se podél nich vlevo, přijedete do vsi Soběchleby. Podjeďte viadukt a v serpentině za ním odbočte vlevo. Za vsí se cesta dělí, můžete vlevo i vpravo, tak i tak dojedete někam do Krupky, kde už se doptáte.
Křižovatka cest u Chabařovic, z parkoviště nahoře lze jet do Krupky k lanovce na Komáří vížku    Kolem jezera je řada dalších menších jezírek, toto nad svahem mezi Roudníky a Chabařovicemi
Variantou je cesta po levém břehu Milady přes rozcestí u Roudníků (viz kapitola 1), kde se dejte buď doprava po kratší straně jezera, zhruba v půli odbočte vlevo do kratičkého stoupání a u již zmíněného parkoviště se dejte vlevo k uvedené solární elektrárně, anebo jeďte z Roudníků po okresce do Modlan, tam odbočte vpravo k jezeru Kateřina a u něj vlevo po silnici pokračujte stejně jako ve druhém odstavci.

4. Rtyně / Suché / Habří / Stadice / Řehlovice
Podél jižní strany jezera Milada se táhne zalesněný hřbet, přes který se dá dojet do obcí ležících kolem trasy dálnice D8. Od Ústí se do Stadic a Řehlovic dá jet z Trmic pohodlněji rovnou po druhé straně hřbetu, po značené cyklotrase č. 3071. Pokud ale jste vyznavači horských prémií, případně jedete od Chabařovic či Roudníků, můžete přes kopec. Z rozcestí u Roudníků stoupá značená cyklotrasa, která vás pod číslem 3009A přivede k obci Suché (odkud se dá jet po hřebeni do Kvítkova a do Teplic či za hřeben do Rtyně nad Bílinou a Malhostic) a pod číslem 3009 druhá větev do Habří, z nějž sjedete do Řehlovic a Stadic. Anebo si díky ní také můžete zajet k málo známé nádrži Rabenov.

5. Nádrž Rabenov
Na kraji obce Habří se z trasy 3009 odděluje (ve směru od Roudníků doleva) okruh č. 3009B, který vás přivede k menší vodní nádrži Rabenov ukryté vysoko ve svahu nad Miladou. Počítejte s tím, že budete prudce klesat a zpět prudce stoupat. Anebo můžete sjet až na spodní cesty u jezera. Lze sem totiž přijet i opačně zdola po třetí, zatím nezmíněné cestě mezi Ústím a Roudníky - viz další odstavec.

6. Ústí - Roudníky potřetí jinak
Z parkoviště u Trmic se tahle cesta od trasy vedoucí vlevo kolem vody nenápadně odklání nejprve ještě víc vlevo a pak se stočí vpravo k úpatí hřbetu. Nejprve vystoupá vysoko nad jezero, a když se narovná, vede paralelně s cestami u vody k rozcestí u Roudníků. Protože je podstatně výš a stoupá dost prudce, není vhodná jako dopravní trasa. Na cyklovýlet je však jako stvořená, nabídne výhledy na jezero z úplně jiné perspektivy.
Krajina na náhorní pláni, po které vede třetí nejvyšší trasa na jižním svahu jezera    Zatímco dole u vody je spousta lidí, na cestě vysoko nad jezerem vládne klid a ticho
Krátce po úvodním vystoupání a chvilce jízdy po rovině nabídne i prima sjezd o jednu "terasu" níž. A právě zde, těsně předtím, než se cesta zlomí dolů, vede odbočka i nahoru, která se záhy napojí na už zmíněný okruh u nádrže Rabenov, odkud pak lze jet dál k obcím Habří a Suché.

Značení, vybavení a kvalita cest
Kudy a kam se dá v okolí jezera Milada jet, už víte, zbývá zodpovědět poslední otázku - na čem. Rozhodně ne na silničním kole - minimum je trekové či krosové, a to ještě s nesjetými plášti. Na cestách se různě mísí jemný štěrkopísek, udusaná hlína a mour - jenže taky na nich leží množství kamení. Prorazit duši není nic těžkého, určitě je třeba mít s sebou náhradní. Platí přitom, že čím blíž k vodě, tím hůř. Cesty výše ve svahu jsou mnohem čistší, po nich se jede parádně. Se sjetými plášti je tedy lepší zvolit cestu spíše tudy, i za cenu mírných stoupání.
Typický obrázek cest nejblíž u vody: množství velkých a ostrých kamenů, pro cyklisty nic moc    Na řadě míst číhá i další nebezpečí: hluboké kaluže štěrku, kde se kolo může zabořit a hrozí pád    Nejlepší svezení poskytují horní cesty, povrch tvoří jemná šotolinka, kamení je tu minimum
Stejné jako se značením je to také s vybavením. Na parkovištích, pláži a dvou loukách, kde se smí tábořit, jsou toi-toi záchodky a odpadkové koše. Jinak nic. Jezero totiž zatím dál spravuje Palivový kombinát Ústí, který prováděl rekultivaci území, a ještě potrvá, než areál předá svazku okolních obcí a ty zde začnou nějakou infrastrukturu budovat. Snad se ještě o něco dříve povede trochu vyčistit cesty od kamení nebo aspoň dát na pár dalších míst koše a lavičky, kde lze vyměnit a hlavně vyhodit píchlou duši, aby to tu nepořádníci hned nezaneřádili.

Navzdory těmto drobným nepříjemnostem je ale i přesto jezero Milada krásným novým koutem na severu Čech, kam už teď rozhodně stojí za to se vydat a začít objevovat jeho kouzlo. Tak ať se tu líbí i vám!