Bajky z bajku - zápisky z cyklocest

Na zříceninu hradu Rýzmburk

V hlubokém zářezu do Krušných hor stojí na skalnatém ostrohu nad městem Osek impozantní zřícenina kdysi jednoho z nejmocnějších a největších hradů v českých zemích. Rýzmburk či postaru Riesenburg tu vystavěl v polovině 13. století rod Hrabišiců, který tehdy ovládal prakticky celé severozápadní Čechy a v Oseku založil i významný cisterciácký klášter. Vydejte se na cyklovýlet, který propojí nejen obě tyto památky, ale i další zajímavá místa v jejich okolí.
Cyklovýlet je okružní, trasa obkrouží rekreační rybník Barbora v Oldřichově mezi Teplicemi a Duchcovem. Součástí areálu je i kemp a pár set metrů odtud je nádraží, kam se lze dopravit vlakem od Ústí nad Labem, Děčína, Mostu i Chomutova, proto popis trasy začne zde. Ale protože jde o okruh, stejně tak je možné vyjet i z kempu v Oseku, Duchcova či odjinud. Většina trasy vede po místních asfaltkách, menší část po šotolině, zvládnete ji i na trekovém kole.
Pozn.: mapu si můžete stáhnout v plném rozlišení (do nového okna, 287 kB)
Od vstupu na koupaliště se dejte přímo vpřed (před nádražím doprava) po silnici na Teplice a po chvíli na kruhovém objezdu vlevo na Košťany. Obcí projeďte až na křižovatku na konci mírného stoupání, kde odbočte vpravo do Mstišov. Přivede vás tam klidná asfaltka vedoucí skrz březový les.

Na kraji obce zahněte vlevo a po chvilce stoupání před sebou uvidíte bránu obory Mstišov se dvěma sloupy, na kterých trůní dvě kamenné srny. Jedné chybí půl hlavy a druhé celá. Otvory ve zdi můžete sledovat divoká prasata, která naštěstí hlavy mají v pořádku, čile jimi ryjí do země a hledají si potravu.
Brána obory Mstišov s poněkud pochroumaými srnami na sloupech    Otvory v kamenné zdi obory lze sledovat divoká prasata, jak čile ryjí v zemi    Lovecký zámeček Dvojhradí u vstupu do obory Mstišov dnes slouží jako restaurace
Podél zdi obory zajeďte ještě pár desítek metrů za další křižovatku, kde stojí lovecký zámeček Dvojhradí. Lze se tu najíst a za ohradou pozorovat pro změnu koně. Z křižovatky před zámečkem pak vede ještě třetí cesta, zpočátku spolu s modrou značkou. Přivede vás po necelém kilometru po lesní asfaltce k jinému zámečku Střelná ve stejnojmenné obci. Dovnitř se tentokát bohužel podívat nelze, jde o soukromý objekt.
Zámeček Střelná je v soukromém vlastnictví a uvnitř si ho prohlédnout nelze    Střelenská louka, chráněný biotop s řadou vzácných druhů rostlin
Cestou, která se vpravo od vjezdové závory stáčí vlevo za kamennou bránu, přejeďte k hlavní cestě do centra obce a dejte se po ní vpravo do mírného stoupání. Po levé straně se nachází chráněná Střelenská louka, na níž roste vzácná kapradina hadilka obecná a další druhy rostlin.

Za loukou končí i stoupání a ven z obce vás vyvede pro změnu sjezd. Až přijedete na konci dlouhé rovinky k pravotočivé zatáčce, vlevo na okraji lesíka spatříte mezi stromy skalní útvar Žába. Z tohoto směru tak skutečně vypadá, z opačného připomíná svým protáhlým tvarem spíš ještěra. Za zmíněnou zatáčkou se pak ocitnete na okraji městečka Hrob. Čeká vás krátký sjezd ke křižovatce, kde se dejte vlevo a sjeďte dlážděnou ulicí k další křižovatce. Za rohem po levé straně uvidíte pěknou štíhlou kapličku.

Z křižovatky pak ale zahněte vpravo a pro změnu teď mírně stoupejte, dokud nepřijedete na spodní okraj náměstí. Projeďte ho směrem vpravo a hned za ním se dejte vlevo a znovu vlevo. Po chvilce budete mít před sebou skvostný kamenný evangelický kostel z roku 1902.
Nedávno opravená kaplička z konce 19. století v hrobské části Verneřice    Evangelický kostel Vzkříšení postavený podle návrhu ateliéru Schilling & Gräbner
Od kostela pokračujte ulicí stále rovně přes křižovatku a krátkým výjezdem až k Tržnímu náměstí s barokní kašnou. Po levé straně si můžete prohlédnout základy protestantského kostela, který byl roku 1617, tři roky po svém vzniku, vypálen a zbořen, což záhy vyvolalo stavovské povstání.

Sjeďte až k Duchcovské ulici a vpravo po ní pokračujte na Křižanov. Přijedete k hlavní silnici od Dubí a kousek musíte po ní, ale je tu metrová krajnice a bude to jen 200 metrů, než se vpravo oddělí cesta skrz vilovou čtvrť, koňskou farmu v Domaslavicích a následně les, která vás přivede do Oseka.
Památník na počest 140 obětí výbuchu na dole Nelson v roce 1934    Cestu po lesní asfaltce ve svahu nad Osekem zpestřují zajímavé skalní útvary    Vlčí důl přímo nad hradem Rýzmburk, kterým Osecký potok zurčí v desítkách kaskád
Kolem paneláků a oseckého nádraží sjedete na křižovatku, za níž je hostinec se zahrádkou, kde se můžete občerstvit. Ale moc se nenacpěte - vpravo za kolejemi vás čeká 2,5 kilometru náročného stoupání. Začíná hned za kolejemi u pomníku, který připomíná tragédii na dole Nelson, kde v lednu 1934 našlo při výbuchu smrt 140 horníků.

Od pomníku po silnici vlevo (a současně cyklotrase 231) stoupejte něco přes kilometr ke křižovatce, kde odbočte vpravo na Dlouhou Louku a serpentinami stoupejte další kilometr, než se cyklotrasa v zatáčce oddělí a pokračuje rovně po lesní asfaltce. Ta už vede v zásadě po vrstevnici a objíždí po vnitřní straně v úvodu zmíněnou roklinu, na jejímž konci stojí Rýzmburk. Ke zřícenině sjedete pár metrů za malým vodopádem na Oseckém potoce krátkým prudkým sešupem vpravo z cyklotrasy 231, která vede dál do kopce na Mikulov. Mezi několika hospodářskými objekty můžete podél hradební zdi projet skrz celý hrad až ke spodní kulaté věži. Tady lze kolo nechat ve stínu a jít si prohlédnout, co všechno se z hradu dochovalo.

Na horní straně ostrohu stojí dvě čtyřboké věže, které byly součástí obytného jádra hradu s kaplí, a půlkruhový zbytek druhé kulaté věže, která byla stejně jako ta spodní coby střílna součástí obranného hradebního okruhu. Na samém kraji ostrohu pak býval ještě třetí, vnější hradební okruh. I díky němu nebyl hrad nikdy dobyt.
Z hradu se dochovaly dvě čtyřboké věže v obytné části a tato kulatá v jižní části hradeb    Klenutá branka, kterou se vcházelo do obytného jádra hradu
Z většiny vnitřních hradebních zdí jsou dnes už jen sesuté hromady kamenů, nicméně mezi těmi zůstalo stát i několik pozoruhodných fragmentů, ve kterých jsou dochované gotické lomené oblouky průchodů z jedné části hradu do druhé, okna či klenuté brány. Celý hradní komplex měl délku kolem 250 metrů a patřil k největším na českém území.
Vjezdová brána do vnitřních prostor hradu a nad ní půlkulaté torzo druhé strážní věže    Fragment vnějšího okruhu hradeb; Rýzmburk měl hned tři, proto nebyl nikdy dobyt    Jak celý hradní komplex kdysi vypadal, ukazuje model Rýzmburku na oseckém nádraží
Až si hrad prohlédnete, po asfaltce podél ostrohu sjedete prudkým sešupem zpět k pomníku nelsonské tragédie. Za kolejemi se vlevo vraťte ještě jednou k nádraží. Vlevo na nástupišti uvidíte model, díky kterému si uděláte představu, jak Rýzmburk vypadal, než ho roku 1530 získali pánové ze Sulevic, kteří se ale záhy přestěhovali na zámek v Duchcově a hrad nechali zchátrat.

Od hostince sjeďte ještě kousek z kopce na osecké náměstí, kde stojí slavný cisterciácký klášter. Vyplatí se do něj vstoupit, prohlédnete si krásný kostel, křídlovou chodbu a kapitulní síň, je tu i galerie a infocentrum. Ve spodní části nádvoří pak sídlí klášterní pivovar Ossegg, kde vaří hned několik druhů piv.
Cisterciácký klášter v Oseku stejně jako Rýzmburk založili kolem roku 1206 Hrabišicové    Součástí areálu je také klášterní pivovar Ossegg, kde vaří hned několik druhů piv
A pak už zbývá jen vrátit se do Oldřichova. Dá se jet kratší trasou po okresce přes Dolní Háj, příjemnější je ale cesta po modré značce k dolnímu oseckému nádraží, vpravo podél kolejí k hlavní silnici na Lom a za ní vlevo podél potoka znovu po cyklotrase 231 až na okraj Duchcova. Přejedete silnici, minete koupaliště, u rybníka Leontýnka přejedete lávku na druhou stranu potoka a po cyklotrase 3083 dojedete zhruba po 5 kilometrech zpět k rybníku Barbora.