Bajky z bajku - zápisky z cyklocest

Skvosty pod dálničními mosty

Když se začala plánovat dálnice D8 z Prahy do Německa, počítalo se s tím, že při stavbě úseku Řehlovice - Trmice u Ústí nad Labem půjde k zemi několik historických objektů, které stály v cestě, jako kaplička v Koštově a zámek v Trmicích. Naštěstí k tomu nedošlo a přežily, byť za cenu toho, že kaplička se krčí pod jedním dálničním mostem a jiný vede takřka na dosah ruky kolem zámeckých oken. I díky tomu ale jde o rarity, jež sem lákají turisty. A podél této části D8 jsou i další - krásné barokní kamenné mosty přes řeku Bílinu, někdejší přehrada Rabenov, pomník Přemysla Oráče. Tento cyklovýlet je všechny propojí.
Začátek i konec okružní trasy je právě u zámku Trmice, kde lze nechat auto, ke kterému dojedete na kole z centra Ústí, pokud přijedete vlakem, a který je i nedaleko jezera Milada, pokud u něj budete v létě kempovat. Cesta je vhodná pro horská i treková kola, vede zčásti po cyklostezce, okreskách i lehkým terénem. Zhruba v polovině je jediné náročnější stoupání, odměněné v závěru sjezdem právě k Miladě.
Pozn.: mapu si můžete stáhnout v plném rozlišení (do nového okna, 192 kB)
Zámek Trmice vystavěl v letech 1856-63 v novogotickém tudorovském slohu hrabě Nostitz. Po první světové válce připadl městu Ústí, jež tu zřídilo muzeum. Roku 1964 však bylo kvůli havarijnímu stavu uzavřeno a jak už zaznělo, počítalo se s tím, že při stavbě dálnice půjde k zemi.

Nakonec byl však zámek zachován coby muzejní depozitář, opraven a dnes je opět přístupný veřejnosti. Konají se tu koncerty klasické hudby či svatební obřady a je tu i unikátní muzeum vláčků.
Novogotický kostel Narození Panny Marie v Trmicích postavený v 18. století    Hornický pomník s nápisem Vzpomínka na 204 let nepřetržitého dolování v Trmicích    Empírová kaplička v Koštově přežila výstavbu dálničního mostu za cenu toho, stojí pod ním
Hned u plotu zámeckého parku se tyčí sloupy dálničního mostu, který je stejně vysoký jako věž zámku. Při cestě autem po dálnici tak sotva postřehnete, že tu je. Totéž platí o kostelu Narození Panny Marie, který bělostně září na druhé straně estakády. Přímo pod mostem pak stojí pomník v podobě hornického vozíku připomínající dobu, kdy se v okolí těžilo uhlí, i další kostely a s nimi i celé obce, jež kvůli těžbě zanikly.

Z náměstí před kostelem souběžně s dálnicí zvolna stoupá silnice ke Koštovu. Na křižovatce u hospody sjeďte vpravo z kopce pod dálnici. Přímo pod mostem tu stojí empírová kaplička Panny Marie vystavěná někdy kolem roku 1820 se zvonem z roku 1916. Zásluhu na tom, že nebyla při stavbě dálnice zbořena, mají místní obyvatelé, z nichž řada přitom paradoxně o své vlastní domy přišla.
Královský pramen u Stadic nabízí osvěžující vodu vytékající z pozlacené lví hlavy    Cesta od pramene ke Stadicím vede podél zákrut řeky Bíliny
Kousek za mostem přes řeku Bílinu se cesta stáčí vpravo do krátkého stoupání k železniční zastávce, kde se za přejezdem dejte vlevo po cyklotrase č. 3071. Po chvíli podjedete dálnici a přijde několik krátkých výjezdů a sjezdů po staré asfaltce, která se tu kroutí podél autostrády. Pozor v zatáčkách, občas tu lze natrefit na auto!

Zhruba po kilometru cesta znovu podjede dálnici a za hupem se vnoří mezi stromy a na čas přimkne k řece Bílině. Po pár zatáčkách se po pravé straně objeví studánka Královský pramen, u níž lze zahnat žízeň krásně chladnou vodou vytékající z pozlacené lví hlavy. Stále podél řeky vede cesta až do obce Stadice, kde na chvíli opusťte cyklotrasu pokračující po kamenité polní cestě a místo toho přejeďte na druhý břeh Bíliny. Poslouží k tomu klenutý barokní kamenný most z 18. století. Kdysi měl čtyři oblouky, dva ale byly v minulosti zazděny.

Odbočka z cyklotrasy zase slouží k tomu, že až projedete vsí a na jejím konci se dáte za kolejemi doprava, přijedete na místo, kde se podle legendy odehrál jeden z klíčových okamžiků české historie - ke Královskému poli, odkud se Přemysl Oráč vydal za kněžnou Libuší na Vyšehrad, aby následně položili základ dynastie Přemyslovců. Od silnice vede alej doprostřed pole, kde tuto událost připomíná pomník.
Pomník Přemysla Oráče má zleva nápis Zde od pluhu Přemysl k wewodstwu powolan...    ...a z pravé strany nápis Vláda vrátila se do rukou tvých, ó lide český
Silnice pokračuje do Řehlovic a za návsí a kolem statku, kde se konají výtvarná sympozia, dál do Brozánek, kde se dejte druhou odbočkou u můstku doprava z kopce. Přijedete opět k Bílině a dalšímu baroknímu kamennému mostu. Ještě celkem nedávno se používal, než ho v roce 2002 poškodila povodeň, pilíře a jeden z pěti oblouků se propadly od mostovky a musel být uzavřen. Hned vedle něj dnes vede nová lávka z betonu a oceli, která se s ním však co do krásy nemůže měřit.
Barokním kamenným mostem se pyšní i Brozánky, po povodni v roce 2002 je ale poškozen    Rybník v Malhosticích je chráněnou ptačí rezervací s výskytem 128 druhů ptáků    Třetí kamenný most překonává řeku Bílinu jediným obloukem poblíž Rtyně
Polňačkou, na níž se napojíte zpět na cyklotrasu 3071, se dejte vlevo k obci Malhostice a rybníku, který je chráněnou ornitologickou rezervací s výskytem 128 druhů ptáků, z nichž šest spadá do kategorie kriticky a 21 do kategorie silně ohrožených.

Po jeho levém břehu vede asfaltová cyklostezka do Rtyně. Krátce před obcí řeku potřetí překonává kamenný most, tentokrát jednoobloukový. O kus dál pak je u železniční zastávky hospůdka, kde se lze občerstvit. Cyklotrasa 3071 tu odbočuje od kolejí doprava a vede na další most, v tomto případě jen obyčejný betonový, levotočivou zatáčkou podjede silniční most a kolem koňské farmy vás dovede do Sezemic. Na kraji obce se stočí vlevo, vy pokračujte doprava. Čeká vás poměrně prudké stoupání, zprvu mezi domy a posléze mezi poli až na hřeben, po němž vede D8. Za odměnu si tu vychutnáte parádní výhled na Milešovku, Kletečnou i další kopce Českého středohoří anebo do teplické kotliny.
Pohled na dálnici D8 směrek k Ústí z mostu mezi obcemi Malhostice a Suché    Na podzim se rozzáří stromy, pole a pláně na náhorní plošině u Suchého všemi barvami
Vpravo podél dálnice po dvou kilometrech dorazíte k mostu, po němž poprvé (a také naposledy) překřížíte D8 vrchem. Za mostem se silnice stočí vlevo jakoby zpět k Teplicím a po pár desítkách metrů odbočí vpravo pryč od dálnice, směrem do obce Suché, která leží za prudkým sjezdem a o něco mírnějším výjezdem.

Hned na jejím kraji zahněte vpravo podle značek k letišti. Záhy budete na rozcestí, kde pokračujte rovně po cyklotrase 3009A po náhorní planině na Habří. Polní cesta je místy dost rozbitá a číhají na ní ostré hrany a kameny, pozor na defekt.
Někdejší vodní nádrž Rabenov vysoko ve svahu nad dnešním jezerem Milada    Zajímavě geometricky pojatá kamenná výpusť z nádrže Rabenov    Kvůli odvodnění a stabilizaci svahu je nádrž vypuštěná a nemá stálý přívod vody
Na rozcestí v Habří se dejte vlevo alejí po cyklotrase 3009 a na dalším rozcestí rovně po panelové cestě. Zakrátko přijde další křižovatka, kde odbočte vpravo. Neřiďte se tabulemi, jsou na nich už neplatné mapy z doby před rokem 2015, kdy za lesem před vámi byl dobývací prostor, kde se dříve těžilo uhlí. Dnes už tu je místo uhelné jámy jezero Milada, které slouží k rekreaci. A právě k němu vás cesta z kopce přivede.

Předtím vás ale čeká ještě jedna zajímavost na trase - bývalá náhorní vodní nádrž Rabenov. Má 1,4 hektaru a délku půl kilometru, a přece si jí nemusíte všimnout, pokud o ní nevíte, ani když jedete přímo po jejím břehu. Dnes už totiž neplní svůj původní účel, kvůli stabilizaci svahu nad jezerem Milada byla vypuštěná a zarostla rákosím. Když si ale její přítomnost uvědomíte, je i pohled na toto žluté "moře" místo na modrou vodní hladinu stejně fascinující. Vždyť se i stejně vlní ve větru. Na protější straně nádrže můžete udělat krátkou odbočku po travnaté hrázi ke geometricky působivé kamenné výpusti, odkud je současně mezi stromy výhled dolů po svahu k jezeru Milada. A pak už jen zbývá k němu sjet. Cesta nejprve klesne na křižovatku se šotolinovou cestou vedoucí kolem jezera, a pak záleží už jen na vás, zda se dáte vpravo krátkým parádním sjezdem zpět k Trmicím, anebo jestli zahnete vlevo k Roudníkům a výlet si ještě o něco prodloužíte okruhem kolem vody.